Zwroty i reklamacje

1. Prawo odstąpienia od umowy
1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia i wysyłając je na adres firmy Oleowita Ewelina Narożna-Domska, ul. Wojska Polskiego 54, Milicz 56-300 lub poprzez elektroniczny Formularz odstąpienia od umowy. Zwrotom podlega towar pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany; 1.2 Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar i zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji, o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od daty ich otrzymania; Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe. Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Oleowita Ewelina Narożna-Domska, ul. Wojska Polskiego 54, Milicz 56-300;
2. Reklamacje dotyczące Towarów
2.1. Firma Oleowita jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego; 2.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@olejemilo.pl Firma Oleowita zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa numer rachunku bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni; 2.3. Firma Oleowita zobowiązuje klienta do sprawdzenia paczki przy kurierze podczas odbioru przesyłki i nie odpowiada za uszkodzenia towarów, które nie zostały spisane na protokole szkody i wysłane na adres mailowy firmy w trakcie 7 dni; LINK DO PROTOKOŁU DPD: 
3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. Firma Oleowita podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów; 3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Oleowita o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego; 3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Oleowita Ewelina Narożna-Domska, ul. Wojska Polskiego 54, Milicz 56-300, mailowo pod adres kontakt@olejemilo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego; 3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

Czym charakteryzują się
owoce i warzywa liofilizowane

Po procesie liofilizacji żywność nadal zawiera ten sam
zestaw białek, tłuszczu i cukrów oraz witaminy, składniki
mineralne i substancje biologicznie czynne.

MILO – gwarancja jakości

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do jakości. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z zastosowaniem świeżych i wyselekcjonowanych składników.

Facebook
Instagram
0
Koszyk
  • Koszyk jest pusty